Αίτηση Εγγραφής

Πιέζοντας το κουμπί “Αίτηση Εγγραφής” θα μεταφερθείτε στην εφαρμογή Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Πιέζοντας το κουμπί “Download” μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Download