Διακεκριμένοι Ομιλητές

Παγκοσμίου φήμης Καθηγητές, Επιχειρηματίες και Ανώτατα Στελέχη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
Μεταξύ των διακεκριμένων Καθηγητών, ανώτατα στελέχη και επιχειρηματίες, που έχουν προσφέρει με διαλέξεις στο Πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνονται:

 • S. Ghoshal, Καθηγητής London Business School
 • Manfred F. R. Kets de Vries , Καθηγητής στο INSEAD
 • F.W.De Klerk, πρ. πρωθυπουργός Ν. Αφρικής, Νόμπελ Ειρήνης 1993
 • Stephen Murgatroyd, writer, broadcaster and consultant
 • Στ. Χατζηϊωάννου, Επιχειρηματίας, Πρόεδρος της Easy Group
 • Ν. Κουτσιανάς, Επιχειρηματίας, Δ/νων Σύμβουλος Apivita
 • Η. Μοσχονάς, Ανώτατο Στέλεχος (Vodafone, Colgate, Pepsico)
 • Δ. Παπαλεξόπουλος, , Δ/νων Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ
 • Α. Παπαγεωργίου, Διευθύντρια Ανθρ. Δυναμικού Vivartia
 • Μ. Ζέλερ, Managing Partner Towers Watson DS-Athens Representative Office
 • Τ. Αθανασόπουλος, πρώην πρόεδρος TOYOTA Ευρώπης και Διοικητής ΔΕΗ