Λόγοι επιλογής του Executive MBA

  1. To Executive MBA δεν είναι απλά ένα part-time MBA για οποιοδήποτε εργαζόμενο.
  2. Ιδρύθηκε το 1998 και είναι το μόνο Ελληνικό Executive MBA που περιλαμβάνεται μεταξύ των καλύτερων της Ευρώπης (http://www.best-masters.com/ranking-master-executive-mba-in-western-europe.html)
  3. Φοιτούν μεσαία και ανώτερα στελέχη των μεγαλύτερων Ελληνικών και Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρηματίες.
  4. Οι πιο δυναμικές καριέρες των αποφοίτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αρκετοί σε θέσεις Διευθυνόντων Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών.
  5. Μοναδική ομάδα διακεκριμένων Καθηγητών με πλούσια επαγγελματική εμπειρία.
  6. Συμμετέχουν με διαλέξεις παγκόσμιου φήμης Καθηγητές, επιχειρηματίες και ανώτατα στελέχη.
  7. Πρόγραμμα, μέθοδοι και εργαλεία ανάπτυξης με έμφαση στις ηγετικές ικανότητες.
  8. Με τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και την καλύτερη εικόνα στο χώρο των επιχειρήσεων.
  9. Υψηλός δείκτης αξιολόγησης από τους απόφοιτους.