Πληροφορίες – Εγγραφή

Ενημέρωση στις επόμενες ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Προγράμματος: Τηλ: 210-8828474, 210-8203638 Fax: 210-8828474 email: MBAExecutive@aueb.gr
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και οι δαπάνες του καλύπτονται από τα δίδακτρα των φοιτητών. Το κόστος των διδάκτρων καθορίζεται από τη Διατμηματική Επιτροπή. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τα δίδακτρα του εκάστοτε εξαμήνου πριν την έναρξή του.