Μαθήματα Επιλογής

 • Διοικητική Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Προγραμματισμός
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Διαχείριση Κινδύνων & Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
 • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
 • Διαφήμιση και Επιχειρησιακή Επικοινωνία
 • Έρευνα Αγοράς
 • Βιομηχανικό Μάρκετινγκ
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
 • Διοίκηση Πωλήσεων
 • Διοίκηση Έργων
 • Ηγεσία και Διοίκηση αλλαγών
 • Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων
 • Εφοδιαστική (Logistics)
 • Διοίκηση και Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Σύγχρονες Τεχνολογίες Επικοινωνίας – Internet
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Σύγχρονα Διοικητικά Συστήματα (Reengineering, Κnοwledge Management)
 • Συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων
 • Εργασιακές Σχέσεις – Διαπραγματεύσεις
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Διοίκηση Παραγωγής
 • Στρατηγικός Έλεγχος Αποθεμάτων & Αποθηκών
 • Δημιουργική Λήψη Αποφάσεων
 • Τεχνικές και μέθοδοι επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων, εξόρυξης γνώσης και επιχειρηματικής ευφυΐας
 • Διοίκηση Καινοτομίας