Μαθήματα Επιλογής

 • Διοικητική Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Προγραμματισμός
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
 • Διαφήμιση και Επιχειρησιακή Επικοινωνία
 • Έρευνα Αγοράς
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
 • Διοίκηση Πωλήσεων
 • Διοίκηση Έργων
 • Οργανωσιακή ανάπτυξη και Διοίκηση αλλαγών
 • Εφοδιαστική (Logistics)
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων
 • Εργασιακές Σχέσεις – Διαπραγματεύσεις
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Δημιουργική Λήψη Αποφάσεων
 • Τεχνικές και μέθοδοι επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων, εξόρυξης γνώσης και επιχειρηματικής ευφυΐας
 • Διοίκηση Καινοτομίας