Μαθήματα Κορμού

  • Διοικητική και Ηγετικές ΙκανότητεςΟι φοιτητές στο πρώτο μέρος του μαθήματος κατανοούν το πλαίσιο εφαρμογής και τα μοντέλα του μάνατζμεντ, τις μελλοντικές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν, τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και πρακτικής της διοίκησης των επιχειρήσεων και οργανισμών. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι ηγετικοί ρόλοι του στελέχους, η ηγετική συμπεριφορά και οι ηγετικές ικανότητες.
  • Οικονομικά για Στελέχη ΕπιχειρήσεωνΣκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του οικονομικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Οι φοιτητές αφομοιώνουν τις έννοιες και τους μηχανισμούς που αφορούν τις κύριες παραμέτρους του οικονομικού περιβάλλοντος στις σχέσεις μεταξύ αυτών και τις επιδράσεις τους στις επιχειρήσεις.
  • Ποσοτικές Μέθοδοι για Λήψη ΑποφάσεωνΤο μάθημα αποβλέπει στην κατανόηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε περίπλοκα επιχειρηματικά προβλήματα μέσω της χρήσης μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας και τη χρήση Η/Υ. Το μάθημα καλύπτει τις τρεις κύριες κατηγορίες μοντέλων: Γραμμικός και Ακέραιος Προγραμματισμός, Ανάλυση Αποφάσεων και Προσομοίωση.
  • ΜάρκετινγκΤο περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τη σύγχρονη φιλοσοφία Μάρκετινγκ και τις γνώσεις που αφορούν στις κύριες πολιτικές αυτού όπως η πολιτική προϊόντος, η τιμολογιακή πολιτική η πολιτική προβολής και προώθησης, η πολιτική διανομής.
  • Οργανωσιακή Συμπεριφορά Διοίκηση Ανθρώπινων ΠόρωνΠαρουσιάζονται οι πιο σύγχρονες γνώσεις και αναπτύσσονται ικανότητες που είναι απαραίτητες yια τα στελέχη ώστε να κατανοούν και να χειρίζονται τον ανθρώπινο παράγοντα ως άτομο και ως ομάδα στον επιxειpησιακό χώρο. Η ανάλυση της προσωπικότητας, η δυναμική των ομάδων η παρακινηση, η οργανωσιακή κουλτούρα, η επικοινωνία, η αξιολόγηση και η ανάπτυξη των ανθρώπων αποτελούν βασικά αντικείμενα του μαθήματος.
  • Χρηματοοικονομική ΛογιστικήΣτο μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και αρχές της Λογιστικής και αναλύονται οι βασικές Λογιστικές Καταστάσεις, όπως ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Ταμειακών Ροών. Επίσης αναλύονται σύγχρονα ζητήματα όπως Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις, Συγχωνεύσεις, Εξαγορές.
  • Χρηματοοικονομική ΔιοίκησηΤο μάθημα αναπτύσσει τη γνώση και την ικανότητα των φοιτητών να αναλύουν και να αξιολογούν τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών. Κύρια ζητήματα που περιλαμβάνει το μάθημα είναι οι αποφάσεις επενδύσεων η ανάλυση κινδύνων το κόστος κεφαλαίου και 0ι αποφάσεις που αφορούν στη χρηματοδότηση και στις ταμειακές ροές, ανάλυση και αποτίμηση μετοχών και ομολογιών.
  • Πληροφοριακά Συστήματα ΔιοίκησηςΣκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της σημασίας της πληροφορικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Θέματα που θα αναλυθούν περιλαμβάνουν διοικητική πληροφοριακών συστημάτων, στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα εναρμόνιση επιχειρηματικής και πληροφοριακής πολιτικής ιδεατός οργανισμός ψηφιακή οικονομία, διαχείριση αλλαγών.
  • Διοίκηση ΠαραγωγήςΟ στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στο σχεδιασμό, στην ανάλυση, στη βελτιστοποίηση και στο λειτουργικό έλεγχο της μεταποίησης – βιομηχανίας και των υπηρεσιών των επιχειρήσεων, και να τονίσει την έντονη ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση των περιορισμένων πόρων των συστατικών συστημάτων τους.
  • Επιχειρησιακή Στρατηγική και ΠολιτικήΤο μάθημα της στρατηγικής φιλοδοξεί να ενοποιήσει τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από προηγούμενα μαθήματα και να προσφέρει ένα πλαίσιο αναγνώρισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Εξετάζει το πως μια επιχείρηση μπορεί να διαγvώσει τις αλλαγές στο εξωτερικό της περιβάλλον, να δημιουργήσει μοναδικές ικανότητες, να ανταγωνιστεί με επιτυχία στην αγορά της αλλά και να «καινοτομήσει στρατηγικά».