Οργάνωση

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 24 μήνες και εποπτεύεται από τη Σύγκλητο και τον Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου και διοικείται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους καθηγητές:

  • Β. Βασσάλος,
  • Κ. Καταντινού,
  • Δ. Μπουραντάς,
  • Β. Παπαδάκης,
  • Χρ. Ταραντίλης,
  • Κ. Καραμάνη

Τα μαθήματα ολοκληρώνονται στα τρία πρώτα εξάμηνα και το τέταρτο εξάμηνο διατίθεται για την προετοιμασία και την υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας. Yπάρχει δυνατότητα κάποιος φοιτητής να ολοκληρώσει το πρόγραμμα νωρίτερα από 24 μήνες, αν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων προετοιμάζει και τη διπλωματική του εργασία. Το χρονοπρόγραμμα των μαθημάτων έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθούν, χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους. Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα απογεύματα εργάσιμων ημερών. Το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τις περιόδους των ακαδημαϊκών διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι).