Φοιτητές

Οι φοιτητές του Προγράμματος

Σύνθεση Φοιτητών
Η σύνθεση των φοιτητών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι μοναδική και αποτελεί πολύ σημαντική πηγή μάθησης. Η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μέσω των ομαδικών ασκήσεων, παίγνιων, συζητήσεων και παρουσιάσεων διευρύνουν τη σκέψη και τους ορίζοντες τους.

 

Σύνθεση ανάλογα με την εργασία

 

Ιεραρχικό επίπεδο

 

Επίπεδο Σπουδών

 

Επαγγελματική Εμπειρία

 

Πανεπιστημιακό επίπεδο

Αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί προέλευσης των φοιτητών
Abott Laboratories Hellas, ΑBN Amro Bank, Alpha Bank, Astra Hellas, Αττικό Μετρό, Bayer Hellas, Bιανέξ Α.Ε., Bιβεχρώμ Α.Ε., Coca-Cola, Colgate Palmolive, Cosmote, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, EFG Eurobank S.A., Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος, Friesland Hellas, GlaxoWellcome A.E.B.E., Hewllet Packard, KPMG, M.Ι. Μαίλης Α.Ε.Β.Ε., Novartis, ΟΤΕ, Philips Hellas A.E.B.E., SAP Hellas, Shell Hellas, Siemens A.E., Stet Hellas, Tasty Foods, 3Μ Hellas Ltd., Unilever Hellas A.E.B.E., Vodafone, Warner Lambert,l “ΥΓΕΙΑ” Α.Ε.