Στόχοι-Φιλοσοφία

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ που ήδη εργάζονται και σκοπεύουν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο, τις επαγγελματικές, διοικητικές και ηγετικές τους ικανότητες. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος ΜΒΑ, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας (Φ.Ε.Κ. Αρ Φύλλου 1085, 16 Οκτωβρίου 1998) και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 120 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2121, 1 Αυγούστου 2014). Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν τη φιλοσοφία και τον χαρακτήρα του προγράμματος είναι:

  • Η ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων των φοιτητών.
  • Η έμφαση στην ανάπτυξη διεπιστημονικού υποβάθρου γνώσεων και ικανοτήτων των φοιτητών που Θα τους εξασφαλίζει την ευελιξία και τη δυνατότητα άμεσης προσαρμογής στις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
  • Η ισορροπία μεταξύ του επιστημονικού και επαγγελματικού προσανατολισμού του προγράμματος.
  • Η δυνατότητα των φοιτητών να συνδέουν τη μάθηση τους από το πρόγραμμα με τις επαγγελματικές ανάγκες της καριέρας τους και με αυτές της επιχείρησης ή του οργανισμού όπου εργάζονται. Μεγάλος αριθμός κατ’ επιλογήν μαθημάτων.
  • Η αξιοποίηση των πιο σύγχρονων εξελίξεων της επιστήμης και της πρακτικής της Διοίκησης των Επιχειρήσεων παγκοσμίως και η συνεχής προσαρμογή στα δεδομένα και τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • Η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής εμπειρίας των πιο επιτυχημένων Business Schools της Ευρώπης και των ΗΠΑ, όπως London Business School, Manchester Business School, Warwick Business School, London School of Economics, Wharton, Columbia, Harvard, από τα οποία προέρχεται ένας αριθμός αυτών που διδάσκουν.
  • Η χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης, όπως επιχειρησιακά παίγνια, μελέτες περιπτώσεων, πολυμέσα, ομαδικές και ατομικές εργασίες, αυτοδιαγνωστικές ασκήσεις, υπόδηση ρόλων, videofilms, διαλέξεις από στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες, σε βάθος επισκόπηση της βιβλιογραφίας, κλπ.
  • Η αξιοποίηση και χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για συγκεκριμένα μαθήματα.
  • Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας σπουδών μέσω της συνεχούς αξιολόγησης του προγράμματος και των διδασκόντων.