Λόγοι επιλογής Executive MBA

Είπαν για το Executive MBA

Είπαν για το Executive MBA

Μαρτυρίες απόψεις και εντυπώσεις από συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα

Διακεκριμένοι Ομιλητές

Διακεκριμένοι Ομιλητές

Ανώτατα στελέχη και επιχειρηματίες, που έχουν προσφέρει με διαλέξεις στο Πρόγραμμα


 
 

Σύνθεση Φοιτητών

Σύνθεση Φοιτητών

Η σύνθεση των φοιτητών που συμμετέχουν αποτελεί μια επιπλέον πολύ σημαντική πηγή μάθησης

Δομή και Περιεχόμενο προγράμματος

Δομή και Περιεχόμενο

Το πρόγpαμμα σπουδών αποτελείται από δύο κατηγορίες, τα υποχρεωτικά και τα κατ’ επιλογήν μαθήματα καθώς και τη διπλωματική εργασία