Πληροφορίες

Πληροφορίες

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη - Executive MBA είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και οι δαπάνες του καλύπτονται από τα δίδακτρα των φοιτητών. Το κόστος παρακολούθησης είναι 8.000€ και καθορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος ΜΒΑ, “Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη - Executive Master in Business Administration - Executive MBA”, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 120.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 ξεκίνησαν και ο πρώτος κύκλος ολοκληρώνεται στις 17/03/2023.

Διεκδίκησε μια θέση εδώ: https://e-graduate.applications.aueb.gr/

Το Open Day του 1ου κύκλου θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη στις 18:30 μέσω teams στο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRiYTgyYTItNmZlMy00Zjc2LTkwZWUtNWJlOTQxNDIyMzdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%22d8936a29-f9b7-45f6-b33f-bf4c8f1901ec%22%7d 

Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκήρυξη των αιτήσεων 2023-24.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Προγράμματος, κα Κάτια Λαμπροπούλου στα 210 8203638, 6974026377.

Please enable the javascript to submit this form

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33
Αθήνα 113 62
email: mbaexecutive@aueb.gr | katialampropoulou@aueb.gr 
τηλ: 210 8203638 - 682
κιν: 6974026377

Log in