Πληροφορίες

Πληροφορίες

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και οι δαπάνες του καλύπτονται από τα δίδακτρα των φοιτητών. Το κόστος παρακολούθησης είναι 8.000€ και καθορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος ΜΒΑ, “Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη - Executive Master in Business Administration - Executive MBA”, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 120 (ECTS).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στις 31/05/2023.

Διεκδικήστε μια θέση στέλνοντας την αίτηση σας εδώ: ttps://e-graduate.applications.aueb.gr/ 

VIRTUAL OPEN DAY 2ου κύκλου αιτήσεων Τρίτη 02.05.2023 - 18:30

Η παρουσίαση του προγράμματος πραγματοποιηθεί μέσω teams στο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTE1Mzc3YzItZGYzOC00ZjY4LTlmNDEtYTk0YWE2OGU2NjRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%22d8936a29-f9b7-45f6-b33f-bf4c8f1901ec%22%7d  .

Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκήρυξη των αιτήσεων 2023-24 (https://executivemba.aueb.gr/images/ExecutiveMBA_Prokyrixi.pdf ).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Προγράμματος, κ. Κάτια Λαμπροπούλου στα 210 8203638, 6974026377.

 

Please enable the javascript to submit this form

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33
Αθήνα 113 62
email: mbaexecutive@aueb.gr | katialampropoulou@aueb.gr 
τηλ: 210 8203638 - 682
κιν: 6974026377

Log in