Νέες εκδόσεις βιβλίων

Στρατηγική Σκέψη και Πρακτική - Παπαδάκης Βασίλης

  • Εμφανίσεις: 161

Η κατάλληλη στρατηγική και ο σωστός στρατηγικός σχεδιασμός αποτελούν τα θεμέλια της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της διαρκούς επιτυχίας της επιχείρησης. Συνεπώς, η αποτελεσματικότητα και επιτυχημένη καριέρα των στελεχών εξαρτάται από τις ικανότητες να εξασφαλίζουν τις κατάλληλες στρατηγικές στις εκάστοτε συνθήκες του περιβάλλοντος που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, είναι αβέβαιο, πολύπλοκο και έντονα ανταγωνιστικό.

Το παρόν βιβλίο δεν αποτελεί ένα ακαδημαϊκό εγχειρίδιο αλλά ένα πολύτιμο πρακτικό οδηγό που αναπτύσσει τη στρατηγική σκέψη και τις ικανότητες στρατηγικής ανάλυσης, λήψης στρατηγικών αποφάσεων και στρατηγικού σχεδιασμού των στελεχών όλων των ιεραρχικών επιπέδων.

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε πολυάσχολα στελέχη όλων των ιεραρχικών επιπέδων, τα οποία αναζητούν έναν σύντομο, ευκολοδιάβαστο, κατανοητό και πρακτικό οδηγό, ο οποίος να τους ξεναγεί στη στρατηγική των επιχειρήσεων. Η βασική θεωρία της στρατηγικής παρουσιάζεται σε σύντομα-ευκολοδιάβαστα κεφάλαια. Κάθε ένα από αυτά ξεκινά με ερωτήσεις προς τον αναγνώστη ή με κάποια μελέτη περίπτωσης. Ο αναγνώστης καλείται να απαντήσει τις ερωτήσεις ή να ανταποκριθεί στη μελέτη περίπτωσης. Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή της θεωρίας του κεφαλαίου και η σύνδεση της θεωρίας με τη μελέτη περίπτωσης και τις απαντήσεις που έδωσε ο αναγνώστης. Κάθε κεφάλαιο συνήθως ολοκληρώνεται με άσκηση, η οποία συνδέει τη θεωρία με την επιχείρηση στην οποία εργάζεται ο αναγνώστης. Με τον τρόπο αυτό του δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόσει τη θεωρία και τις τεχνικές της στρατηγικής με την επιχειρηματική πραγματικότητα.

Το περιεχόμενο του βιβλίου συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη:

  • Της στρατηγικής σκέψης μέσω της κατανόησης όλων των στρατηγικών ερωτημάτων και του τρόπου σωστής και δημιουργικής προσέγγισης τους.
  • Της ικανότητας στρατηγικής ανάλυσης των δεδομένων που είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση της στρατηγικής ανάπτυξης και ανταγωνισμού.
  • Των ικανοτήτων λήψης στρατηγικών αποφάσεων.
  • Της ικανότητας στρατηγικού σχεδιασμού και αποτελεσματικής υλοποίησης του.

Επιτυχημένος ηγέτης και μάνατζερ - Μπουραντάς Δημήτριος

  • Εμφανίσεις: 174

Όταν ένα στέλεχος σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα λειτουργεί ταυτόχρονα ως ηγέτης και μάνατζερ, επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα, εξασφαλίζοντας το μέλλον της επιχείρησής του αλλά και την επιτυχημένη καριέρα του. Το παρόν βιβλίο προσφέρει έννοιες, γνώσεις, μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία, και αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για την άσκηση επιτυχημένης ηγεσίας και διοίκησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση των παρακάτω δώδεκα κρίσιμων ικανοτήτων:

• Εστίαση σε προτεραιότητες και προσωπικός προγραμματισμός
• Επιλογή σωστών συνεργατών
• Αποτελεσματική ανάθεση εργασιών και καθηκόντων στους συνεργάτες
• Ανάπτυξη και συνεχής βελτίωση συνεργατών
• Επιλογή του αποτελεσματικού ηγετικού στιλ
• Αποτελεσματική αξιολόγηση συνεργατών
• Αποτελεσματική ακοή και πειθώ
• Έμπνευση και παρακίνηση συνεργατών για εξαιρετικά αποτελέσματα
• Ενδυνάμωση και καθοδήγηση συνεργατών
• Διαμόρφωση κουλτούρας εξαιρετικών επιδόσεων
• Χτίσιμο ομάδας για συνεχείς «νίκες»
• Συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των ηγετικών χαρακτηριστικών του ιδίου

Το βιβλίο στηρίζεται στην πλέον σύγχρονη επιστημονική γνώση και στις βέλτιστες πρακτικές παγκοσμίως που συναρμόζουν με τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Καινοτομία, στρατηγική, ανάπτυξη και πληροφοριακά συστήματα - Δουκίδης Γεώργιος

  • Εμφανίσεις: 124

 

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι η κατανόηση της σημασίας των τεχνικών της διοικητικής επιστήμης και των πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, έτσι ώστε το μάνατζμεντ των επιχειρήσεων και των οργανισμών να παίρνει τις σωστές αποφάσεις αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνικές της διοικητικής επιστήμης και τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 

Η έμφαση του βιβλίου δεν είναι σε τεχνικά θέματα, αλλά κυρίως σε θέματα ολοκλήρωσης της πληροφορικής μέσα στον οργανισμό, αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων με βάση τις δυνατότητές του και τις επιδράσεις σε άτομα και δομές, καθώς και διαχείρισης των πληροφοριακών πόρων ενός οργανισμού. 

Το βιβλίο αναφέρεται στον ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στην καινοτομία, τη στρατηγική και την ανάπτυξη στα πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας. 

  • Οι καινοτομίες που αναλύονται αφορούν τη δημιουργία νέων υπηρεσιών, την πελατοκεντρική εστίαση των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων κ.λπ. 
  • Ο ρόλος των ΠΣ στην επιχειρηματική στρατηγική αφορά τις δυνατότητες για καλύτερη λήψη αποφάσεων, για αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών, για συνεργασία μεταξύ εταιριών κ.λπ. 
  • Ο ρόλος των ΠΣ για ανάπτυξη σχετίζεται με δράσεις διακυβέρνησης για ανάπτυξη της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της βελτίωσης των δεξιοτήτων κ.λπ.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Newsletter

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33
Αθήνα 113 62
email: mbaexecutive@aueb.gr
τηλ: 210 8828474, 210 8203638
φαξ: 210 8828474

Log in