Δίδακτρα

Δίδακτρα

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη: Executive MBA» είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και οι δαπάνες του καλύπτονται εξ΄ολοκλήρου από τα δίδακτρα των φοιτητών.

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζονται σε επτά χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (€7.250) για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης και σε οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000) για το Τμήμα Μερικής Φοίτησης. 

Για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος το ΔΠΜΣ δέχεται αιτήσεις μόνο για το τμήμα μερικής φοίτησης και η αποπληρωμή των διδάκτρων ορίζεται ως εξής: 

  • 1η δόση: πεντακόσια ευρώ (€500) με την αποδοχή της θέσης από τον υποψήφιο φοιτητή.
  • 2η δόση: χίλια πεντακόσια ευρώ (€1500) πριν την έναρξη των διαλέξεων κατά το ακαδημαϊκο έτος εισαγωγής.
  • 3η δόση: δύο χιλιάδες (€2000) πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής.
  • 4η δόση: δύο χιλιάδες (€2000) πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του δεύτερου έτους φοίτησης.
  • 5η δόση: δύο χιλιάδες (€2000) πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του δεύτερου έτους φοίτησης.

Please enable the javascript to submit this form

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33
Αθήνα 113 62
email: mbaexecutive@aueb.gr | katialampropoulou@aueb.gr 
τηλ: 210 8203638 - 682
κιν: 6974026377

Log in