Οργάνωση

Οργάνωση

Το πρόγραμμα εποπτεύεται από τη Σύγκλητο και τον Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου και διοικείται από Ειδική Διατμηματική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ των τριών Τμημάτων που υποστηρίζουν το Executive MBA (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας).

Το χρονοπρόγραμμα των μαθημάτων έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθούν, χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους. Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα απογεύματα εργάσιμων ημερών. Το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τις περιόδους των ακαδημαϊκών διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Newsletter

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33
Αθήνα 113 62
email: mbaexecutive@aueb.gr
τηλ: 210 8828474, 210 8203638 
φαξ: 210 8828474

Log in