ΑΡΙΣΤΑ ΔΕΚΑ για το Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (Hellenic Authority for Higher Education)

Νέα & Εκδηλώσεις

ΑΡΙΣΤΑ ΔΕΚΑ για το Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (Hellenic Authority for Higher Education)

Η νέα χρονιά έφερε ακόμα μία σημαντική πιστοποίηση για το ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αυτή τη φορά με την υπογραφή της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (Hellenic Authority for Higher Education).

Η επιτροπή αξιολόγησης της ΕΘΑΕΕ βαθμολόγησε και τις 10 ενότητες της πιστοποίησης με άριστα (4/4 fully compliant) σημειώνοντας πως μέσα  από το υλικό που προσκομίσθηκε καθώς και τις συνεντεύξεις με καθηγητές, απόφοιτους, φοιτητές αλλά και με τα μέρη του εξωτερικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν την πρόοδο και ανάπτυξη του Executive MBA, επιβεβαιώθηκε η συνεχής βελτίωση από την ημέρα της ίδρυσης του μέχρι και σήμερα.

 

Πιο συγκεκριμένα η αξιολόγηση του Προγράμματος βασίστηκε στις παρακάτω θεματικές ενότητες/ ερωτήσεις:

 • Την πολιτική & στοχοθεσία ποιότητας.
 • Το σχεδιασμό και τη δομή.
 • Την αξιολόγηση της φοιτητο-κεντρικής μάθηση & διδασκαλίας.
 • Τη διαδικασία επιλογής των υποψήφιών & την αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 • Το διδακτικό προσωπικό & τους μαθησιακούς πόρους.
 • Τη διαχείρισή των πληροφοριών.
 • Δημόσια πληροφόρηση & παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Συνεχής εσωτερική παρακολούθηση & αξιολόγηση και
 • Την αξιολόγηση από φορείς πιστοποίησης ή/ και διεθνείς οργανισμούς έρευνας κατάταξης/αξιολόγησης ΠΜΣ.

Η σημασία της συγκεκριμένης πιστοποίησης είναι μεγάλη καθώς λειτουργεί προς όφελος των φοιτητών, του ίδιου του Προγράμματος και των Καθηγητών/τριών του. Καθώς επίσης και των εργοδοτών/τριών ειδικά σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πλέον περιβάλλον ζήτησης, προσφοράς αλλά και ανάπτυξης σε Ελλάδα αλλά και εξωτερικό.

 

Μερικά από τα σημαντικότερα σχόλια από την επιτροπή ήταν:

 • Καθηγητές, φοιτητές αλλά και οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι υψηλού επιπέδου με μεγάλη εργασιακή εμπειρία, γεγονός που το κάνει να ξεχωρίζει από άλλα ΠΜΣ.
 • Οι εργοδότες ή/και τα μέλη της εξωτερικής συμβουλευτικής επιτροπής του Προγράμματος αναγνωρίζονται ως «άνθρωποι κλειδιά» της αγοράς δίνοντας σημαντική βαρύτητα στην επιτυχημένη πορεία του Προγράμματος τα τελευταία χρόνια.
 • Ο Διευθυντής και τα μέλη των επιτροπών του ΠΜΣ δίνουν προτεραιότητα στους φοιτητές και τις ανάγκες τους τώρα αλλά και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
 • Αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο διαφορετικούς τρόπους αξιολόγησης και εκμάθησης. Κάθε μάθημα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε φοιτητής/τρια να επιτυγχάνει κατακτώντας όλα τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των μαθημάτων.
 • Δείχνει μεγάλη επιμέλεια και βαρύτητα στις διαδικασίες αξιολόγησης τόσο μέσα από την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου (ΜΟΔΙΠ) όσο και με εσωτερικές διαδικασίες.
 • Η ιστοσελίδα είναι λεπτομερής, πλήρης & εύκολη και ευχάριστη για τον χρήστη/υποψήφιο. Επίσης, είναι εμφανής η αφοσίωση του Προγράμματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και η επιτυχία του καθώς έχει συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό «ακολούθων» και στο Facebook και στο LinkedIn με ενεργή συμμετοχή.

Η διαδικασία διήρκησε περίπου έναν χρόνο και στόχος ήταν  να αποδειχθεί πως και μέσα και από τα κριτήρια που έθεσε η ΕΘΑΕΕ πως κάθε απόφοιτος/η του Executive MBA με την ολοκλήρωση των σπουδών του αποκτά ένα μοναδικό συνδυασμό γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που τον/ην κάνει να ξεχωρίζει στην αγορά εργασίας και να αποτελεί την πρώτη επιλογή για μία θέση ευθύνης σε πολυεθνικές και διεθνικές εταιρείες.

 

Please enable the javascript to submit this form

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33
Αθήνα 113 62
email: mbaexecutive@aueb.gr | katialampropoulou@aueb.gr 
τηλ: 210 8203638 - 682
κιν: 6974026377

Log in